Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., LTD

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., LTD is a professional compounding technology supplier. jest profesjonalnym dostawcą technologii mieszania. Thanks to the better understanding of mechanical and chemical combination. Dzięki lepszemu zrozumieniu kombinacji mechanicznej i chemicznej. COWIN not only provide machinery to customers, but also a turn-key project is available to our customers. COWIN nie tylko dostarcza maszyny klientom, ale także oferuje klientom projekt „pod klucz”. Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., LTD has deep cooperation with domestic university and R&D center to develop more and more new products. ma głęboką współpracę z krajową uczelnią i centrum badawczo-rozwojowym w celu opracowania coraz większej liczby nowych produktów. Meanwhile, we have got quite good technical support from abroad for the new generation gearbox, which makes our high torque compounding system has a better performance. Tymczasem mamy całkiem dobre wsparcie techniczne z zagranicy dla skrzyni biegów nowej generacji, co sprawia, że ​​nasz system mieszania z wysokim momentem obrotowym ma lepszą wydajność. Zawsze koncentrujemy się na wyniku Win-Win ze wszystkimi klientami.